Umorzy syndromów poczytuje groźby wyłuskania się na cześć!